„Hallgasd a képeket, nézd a hangokat! – A vizuális zene a kortárs művészetben"
címmel szimpózium került megrendezésre 2012 május 25-én a Koreai Kulturális Központ Művészeti Csarnokában Budapesten (1124 Csörsz u. 49-51.).
Program:
10- Köszöntő
10,20- Ignácz Ádám: Szkrjabin szinesztéziája – Képesség vagy spekuláció?
10,40- Surányi László: Az előzmény – A kép muzikalizálódása
11- Tillmann József: A zenei tér/térbeliség képi/nyelvi megragadhatósága
11,20- Kiss Gábor: A játszott vizuális zene – Néhány alkalmazás
11,40- Veres Bálint: Josef Danhauser: Liszt am Flügel (1840) – A megfestett zene
12- Szigetvári Andrea: Audióvízió – A kép és hang kölcsönös átértelmeződése
12,20- Kovács Balázs: Interaktív szonifikációs lehetőségek hanginstallációkban
12,40- M. Tóth Éva-Jeney Zoltán: Vox Animae – Film és hang/zene
13,50- Binaura (Nagy Ágoston, Samu Bence): Határátlépések – Legújabb interaktív műveikről
14,20- Gyenes Zsolt: A vizuális zenéről – Rendszerezési kísérlet
14,40- Mengyán András: Polifónikus Vizuális Tér
15- Koroknai Zsolt: Improvizált hétköznapok vizuális hangjai
15,20- Laczkó Juli: A vetített látvány a kortárs elektronikus zenei partykultúrában
15,40- Eike Berg (művészetéről)
16-16,10 Zárás
A rendezvény szakmai szervezője: Dr. habil Gyenes Zsolt DLA volt.

 

„Hear the pictures, see the sound! – Visual Music in the contemporary arts"
Symposium, Korean Cultural Center, Budapest, 05. 25. 2012.

Program:
10- Greetings
10,20- Ignácz, Ádám: Synesthesia of Scriabin – Capacity or speculation?
10,40- Surányi, László: The foregoing – The musicalization of picture
11- Tillmann, József: The visual/linguistic grasping of musical space
11,20- Kiss, Gábor: The playing Visual Music – Some of adoption
11,40- Veres, Bálint: Josef Danhauser: Liszt am Flügel (1840) – The painted music
12- Szigetvári, Andrea: Audiovision – The mutual reinterpretation of picture and sound
12,20- Kovács, Balázs: Interactive sonificated possibilities in sound-installations
12,40- M. Tóth, Éva-Jeney, Zoltán: Vox Animae – Film and sound/music
13,50- Binaura (Nagy, Ágoston–Samu, Bence): Passing over the boundaries– Newest interactive works of art
14,20- Gyenes, Zsolt: About the Visual Music – Experimental typology
14,40- Mengyán, András: Poliphonic Visual Space
15- Koroknai, Zsolt: Visual sounds of improvisated weekdays
15,20- Laczkó, Juli: The projecting spectacle in the party-culture of contemporary electronic music
15,40- Eike Berg's works of art
16-16,10 Closing
Curator of the symposium: Zsolt Gyenes

 

A Képírás Művészeti Alapítvány kiadásában 2012 végén jelent meg Gyenes Zsolt „Szinkrónia/Synchrony" című vizuális-zenei DVD-je. Az interaktív audio-vizuális lemez egy füzettel is kiegészül(t), mely egy kapcsolódó tanulmányt tartalmaz magyar és angol nyelven.

Synchrony by Zsolt Gyenes. The interactive DVD was published by Képírás Alapítvány in 2012. It contains a brochure about this Visual Music experiment.

 
 

„Hallgatja a szem, nézi a fül" – A vizuális zene a hazai kortárs művészetben" címmel előadás és kiállítás került megrendezésre az ArtPlacc Kortárs Művészeti Fesztiválon Tihanyban (2013. augusztus 16-20).

Az előadás helyszíne, időpontja: Tihany, KikötőPlacc, 2013 augusztus 17., 17 óra.

További vetítés: ArtPlacc Budapest Edition – 2013 november 16., Toldi Mozi Kisterem, Budapest.

 

"Hearing the eye, seeing the ear" – The Visual Music in the Hungarian contemporary arts.

Exhibition and lecture (2013, Hungary). ArtPlacc, Tihany and ArtPlacc Budapest Edition.

 

Kiállító művészek/Artists (videók/videos):

BRÜCKNER János

CZAKÓ Zsolt

GYENES Zsolt

HORVÁTH Erzsébet

KOROKNAI Zsolt

KAUFMANN Orsolya

KOVÁCS Balázs

LÉVAY Jenő

LUX Antal

PAPP Pala László és a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának hallgatói csoportja/and the students of Kaposvár University Faculty of Visual and Performing Arts

SZIGETVÁRI Andrea

 

Kurátor/Curator: Gyenes, Zsolt

vetítés (pdf katalógus)

tanulmány (pdf)

 

A Labirynt Művészeti Fesztiválon (Festiwal Nowej Sztuki – Festival der Neuen Kunst, Slubice – Frankfurt n/O, PL – D) két ízben szerepelt Gyenes Zsolt Szinkrónia" című sorozata, illetve DVD-je, melyet a Képírás Művészeti Alalpítvány jelentetett meg. 2012-ben installációként, önálló kiállítás keretében, míg 2013-ban, a megnyitón, a kiadott DVD-ről került vetítésre egy válogatás.

A Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény és a Képírás Szerbiában két rendezvényén mutatta be, többek között a Szinkrónia lemez tartalmát (Adán 2013-ban és Zentán 2014-ben).

Synchrony at Labirynt Art Festival (2012, 2013).

 
 

A Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Elektronikus ábrázolás szakos hallgatói 2014. március 24-én mutatták be a MOzgókép ZIvatar" című kari rendezvényen Muszorgszkij–Tomita: Egy kiállítás képei című művére készített mozgóképi munkájukat.

Students of Kaposvár University Faculty of Visual and Performing Arts performed Mussorgsky–Tomita: Pictures at an Exhibition, Visual Music (Kaposvár University, 03. 24. 2014)

 

Megjelent vizuális zenei dvd 2014-ben:

Published Visual Music DVD in 2014:

 

 
 
 

poszter

TANULMÁNYOK (papers)

A rendezvény támogatói / Sponsored by:

:: Kaposvár polgármestere

:: Csiky Gergely Színház, Kaposvár